Briefings girls and boys

Bijesh Shrestha, Project Director CPCS Int and experienced social worker of the first hour, gives some explanation to the girls and boys. How do they each should live in their own building. what are the new rules and how that should be followed to keep it enjoyable for everyone.

Bijesh Shrestha, de project directeur CPCS Int en sociaal werker van het eerste uur, geeft een woordje uitleg aan de meisjes en jongens. Hoe zij ieder in hun eigen gebouw dienen te leven, wat de nieuwe gebruiken zijn en hoe die dienen nageleefd te worden om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden.

Popular Posts