CPCS - DIC - Godawari - Youth in action - The Stairs

The last but heavy hand on the renovation of the Drop In Center in Godawari. The hardworking youngsters of CPCS dig the steps leading from the main road to the Center. Awaiting family reunification or another solution, children receive temporary care at the Center. In a socialization program kids find peace and security.

The Youth Action is an important part of CPCS. For more information, take a look at our website www.cpcs.international.


De laatste maar zware hand aan de renovatie werken van het Drop In Center in Godawari. De hardwerkende jongeren van CPCS graven de trap die van de hoofdweg naar het Center leidt. In afwachting van familie hereniging of een andere oplossing krijgen kinderen een tijdelijke opvang in het Center. In een socializeringsprogramma vinden kids rust en veiligheid.

De Jongeren Werking is een belangrijk onderdeel van CPCS, voor meer info kan je een kijkje nemen op onze website www.cpcs.international.