Oproep: Het regionale CPCS Center in Dolakha

Beste vrienden, partners en sympathisanten,
In naam van het CPCS Team-Nepal en de kinderen, stel ik jullie het dossier voor van ons nieuwe grote project : het regionale CPCS center in Dolakha.

Het is reeds enkele jaren geleden dat ik me persoonlijk tot u heb gericht. Het jaarlijkse rapport en onze dagelijkse activiteiten worden regelmatig gedeeld via Facebook (Vrienden van CPCS) of op onze website www.cpcs.international. Echter, wegens  onze bescheiden middelen heeft CPCS geen grote informatie-« machine » ter beschikking om nieuwe partners en donors te bereiken.

CPCS is actief sinds 19 juli 2002… de organisatie groeide langzaam maar zeker… en duizenden kinderlevens hebben hun weg gevonden via onze programma’s. Velen van hen hebben een andere weg, een ander leven gevonden en zijn uit de miserie van het straatleven gestapt. Zij schonken hun vertrouwen aan CPCS en kregen de steun waar zij recht op hebben.

Iedere organisatie groeit en leert en na jaren heeft CPCS besloten haar strategie en werking te evalueren en alles nog eens te bekijken. Kathmandu is een stad die aan een razend tempo groeit en deze metropolisering maakt het leven steeds moeilijker. De prijs van het dagelijks leven stijgt, het huren van een pand wordt alsmaar duurder, er is een tekort aan brandstof. Grondwater wordt schaars, er moet alsmaar dieper geboord worden en dit ook tegen een hoge prijs. De pollutie wordt steeds erger wegens het toenemende verkeer.

Allicht blijft onze basiswerking in Kathmandu bestaan : « Straatkinderen en hun leven » (straathoekwerk, medische zorg, de noodlijn, legale dienstverlening, de socialiseringsprojecten, het opvangcenter, de straatbank en eerstelijn rehabilitatie).

De afgelopen maanden hebben we nagedacht, ons geinformeerd, gedebatteerd… we kwamen tot de vaststelling dat het beter is om de lange termijn rehabilitatie en socialiseringsprogramma’s in te krimpen in Kathmandu zelf en deze te verhuizen buiten de stad. We willen de kinderen opvangen in een gezonde en rustgevende omgeving.


CPCS heeft daarom een terrein gekocht (7.000 m2) in het Dolakha district. Dit op 3 uur en een half rijden van Kathmandu. De ligging en omgeving van het terrein is prachtig met een wondermooi zicht op de bergen. Vele kinderen die onze centra bezoeken komen van het Dolakha district. Een rehabilitatie centrum in Dolakha heeft daarom zin. CPCS focused zich sinds enkele jaren op « deinstitutionalisering » of met andere woorden, het proces om kinderen terug naar hun gemeenschap en familie te brengen.
Vele kinderen verlaten hun familie en gemeenschap wegens armoede en barre omstandigheden. Moest de familie gesteund worden (school- en medische kosten) kan deze mensen hun leven er anders uitzien. Kinderen kunnen bij hun ouders blijven, ouders kunnen voor hun gezin zorgen.

CPCS ontwikkelde de afgelopen jaren een preventief project waardoor 1.200 families gesteund worden (verspreid over Nepal). Het Dolakha project zal 500 kinderen en hun familie steunen.  Op die manier wordt voorkomen dat kinderen hun thuis verlaten en zo op de straten terecht komen. Immers : voorkomen is beter dan genezen… CPCS werkt in het Dolakha district sinds 2005 en we geloven erin dat uitbreiding van dit lokale project zinvol en efficient is.

Daarom heeft CPCS uw hulp en uw steun nodig…

Het land werd aangekocht en de bouw van 3 huisjes, in traditionele stijl, gaat van start. Een huisje biedt onderdak aan 12 tot 15 kinderen. Medische dienstverlening is nihil in deze streek, daarom bouwen we een medische post die een grote gemeenschap zal bestieren. Met de warme steun van onze partners hebben we dit financieel rond gekregen. De VZW SALAAI heeft de kosten van een huisje op zich genomen. De Vrienden van Zuster Emmanuel hebben voor ons bemiddeld om de medische post te bouwen, een gulle particuliere sponsor neemt deze kosten op zich. La Chaine de l’Espoir, de Stichting Vieujant en Sourires de Kathmandu delen de kosten van het derde huisje.
Wij hebben alles ingezet om de fondsen bijeen te krijgen. Maar de situatie is nog niet rond, de globale kost van 180.000 euro hebben we nog niet gehaald. Voor CPCS is dit veel geld (en voor u allicht ook).

U vindt hierbij alle informatie, foto’s, het volledige plan. Wat willen we bereiken en vooral waarom willen we dit bereiken… dit vindt u allemaal in de bijlage.

Dank bij voorbaat voor uw eventuele steun. 20, 50 of 100 Euro, iedereen kan zijn steentje bijdragen. Iedere Euro telt ! Wij weten heus wel dat u overstelpt wordt met dit soort vragen. En ook dat u zich de vraag stelt : waarom steun geven aan een project aan de andere kant van de wereld terwijl er in onze eigen steden, Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Parijs zoveel miserie is. Maar het ene sluit het andere niet uit. Een klein warm gebaar, een blijk van medeleven en solidariteit.

En laat ons vooral de kinderen en het geweldige CPCS Team niet vergeten. Dit Team gaat sinds 2002 dagelijks het gevecht aan om deze kinderen steun, zorg en vooral respect te geven. Zij hebben er recht op !
Er zijn zoveel manieren om ons te steunen, praat er over met uw vrienden en familie, Rotary en Lions Clubs, scholen, geloofsgemeenschappen, organisatie’s, stichtingen…

In naam van het CPCS Team,

Dank U,

Jean-Christophe Ryckmans (Stichter en Algemeen Directeur)

Inge Bracke (Programma coordinator).

Hoe kan u ons steunen ?

CPCS International  - Adres : 7A Rue de Larmont - 5377 Noiseux, Belgie
Rekening nummer : 734-0107571-07 - IBAN : BE74 7340 1075 7107 - Swift Code : KREDBEBB
Mededeling : Project Dolakha

Of met Pay Pall via onz website : www.cpcs.international of onze nieuwe blog : http://blog.cpcs.internationalPopular Posts