Humanitarian Crisis in Nepal (no gas, no fuel, no electricity........ )

 Nepal is facing a serious humanitarian crisis and it looks that the world is not aware.
The Indian border posts between Nepal and India are closed since more then 3 months. Nepal is a landlocked country between China and India. There is NO NEWS about this in the international media.

In Dillibazar, the location of the  CPCS Rehabilitation Center, the main transformer for electricity blasted yesterday.
The electricity company said it will take minimun 25 days before they can fix this. The whole Dillibazar neighborhood is without electricity. The CPCS rehabilitation center in Kathmandu is now without electricity, gas, petrol... We are on zero. It's really devastating here. 
There is no other way then to cook food on wood now. It takes more then two hours to cook food for all the children. Then there is the water problem... no electricity means that it's impossible to pump up water from the underground tank. So we have to buy water that they bring with a water truck.
The (invisible) government also decided to have electricity load sheddings, officialy 56 hours a week (in reality 70 hours). 
Racks in the shops are empty, there is a lack of salt, cooking oil, the price of rice and lentils doubled...
We received a generator from the B-Fast Team after the devastation earthquakes in April and May. The problem is that a generator works on petrol and that there is no petrol.

No water - no electricity - no gas - no medication... please share this with the world and support CPCS! Nepal is suffering !

Stock of wood in CPCS Rehabilitation Center Dillibazar.
Houtvoorraad in het CPCS Rehabilitatie Center te Dillibazar.
Nepal zit in een ernstige humanitaire crisis en schijnbaar is de wereld hier niet van op de hoogte.
De grensposten tussen India en Nepal zijn reeds meer dan 3 maanden gesloten en Nepal is afhankelijk van brandstof (gas, benzine, diesel) die ingevoerd wordt via India. Nepal ligt ingesloten tussen China en India en heeft bijgevolg geen havens. Er komen noch goederen noch brandstof binnen en in de media is hier amper iets over te vinden.

In Dillibazar, the locatie van het CPCS Rehabilitatitie Center, is gisteren de hoofdkast van de electriciteit ontploft. De hele buurt zit zonder electriciteit. Op het electriciteitskantoor wist men ons te vertellen dat het minstens 25 dagen gaat duren voor dit hersteld kan worden.
In het CPCS Rehabilitatie Center zitten we nu zonder gas, water, electriciteit en bezine, het gaat alsmaar bergaf...

Er wordt op hout gekookt, er is echt geen andere oplossing... het duurt minstens 2 uur vooraleer de maaltijd voor de kinderen klaar is. Geen electriciteit betekent ook geen water vermits grondwater wordt opgepompt naar de watertanken op het dak. Dus moet er water aangekocht worden. Het water wordt gebracht met een vrachtwagen.
Voor wie wel electriciteit heeft ziet het er evenmin goed uit: de (onzichtbare) regering heeft beslist om stroomonderbrekingen van 56 uur per week in te voeren, in realiteit zijn het er 70.
Rekken in de winkels geraken leeg, er is een tekort aan zout, kookolie en de prijs van basisproducten zoals rijst en linzen is verdubbeld...
Na de aardbevingen in april en mei, kregen we van het B-Fast team een generator. Maar een generator drinkt benzine en er is geen benzine.

Geen water - geen electriciteit - geen gas - geen brandstof - geen medicatie... deel dit alstublieft met de wereld en steun CPCS! Nepal lijdt!!!


Wood cooking stove.

The blasted electricity transformer.
De ontplofte electriciteits kast.

People making queue to get a gas cylinder.
Mensen staan in de rij om aan een gascylinder te geraken.

Over crowded public transport.
Overbevolkte bussen.

Closed petrol station.
Gesloten benzine station.

Those are not parked cars, it's the queue on the petrol station.
Dit zijn geen geparkeerde auto's, het is de ellenlange wachtrij aan het benzine station.Stock of wood and big security.
Houtvoorraad wordt extra beveiligd.

The generator... on petrol...
De generator... die op benzine werkt...