CPCS Center Dillibazar - En het leven gaat voort - Life goes on...

Ondanks de moeilijkheden gaat het leven voort... Leuke activiteiten, brandhout kappen om te kunnen koken... dit dankzij de inzet van het CPCS team.

Despite the difficulties, life goes on ... Fun activities, cutting firewood to prepare food... all thanks to the efforts of the CPCS team.
Popular Posts