Vergadering CPCS Raad van Beheer - Meeting CPCS Board Members

De Raad van Beheer van CPCS komt regelmatig samen en bespreekt de goede gang van zaken van de organisatie. Er wordt met grote zorg nagedacht en plannen gemaakt om de organisatie een goede toekomst te verzekeren.

The Board Members of CPCS meet regularly and discuss the smooth running  and events of the organization. Consideration is being given with great care and plans are made to ensure a good future for the organization.