Met vereende krachten - By joining forces

Met vereende krachten wordt in het CPCS Center-Dillibazar een hoek vrijgemaakt waar noodgoederen zullen gestockeerd worden. Het is van levensbelang een noodstock te hebben. De ervaring van de heftige aardbevingen in april en mei 2015 hebben ons geleerd dat dit levens redt.  De stock bevat buiten tenten en werkmateriaal ook medisch materiaal, een voedselvoorraad en drinkwater. Meer foto's volgen wanneer de "Disaster Corner" af zal zijn.

Joined forces in the CPCS Center Dillibazar cleared a corner on the compound where emergency goods will be stored. It is vital to have an emergency stock. The experience after the violent earthquakes in April and May 2015 have taught us that it saves lives. The stock includes work materials, tents and medical supplies, a supply of food and drinking water. More pictures will follow when the "Disaster Corner" will be ready.
Popular Posts