CPCS - Meisjes Center - Center for Girls

Het CPCS Centrum voor Meisjes biedt plaats aan 40 meisjes. De socialisatie en revalidatie fase duurt zo lang als het meisje het nodig heeft en tot ze terug kan gaan naar haar familie of een alternatieve oplossing. Het kind kan ook doorgroeien naar het schoolprogramma.Dit programma is onderdeel van het revalidatieprogramma, waar het meisje sociaal wordt ge├»ntegreerd door middel van kunst, onderwijs, sport en psychologische steun. Er is ook een revalidatieprogramma dat zich specifiek tot meisjes en hun problemen richt. Dankzij het «terug naar school» programma, hebben bijna alle meisjes de weg naar school gevonden. Ze leefden op straat of werden door de politie of andere organisaties aan ons toevertrouwd. Ze komen allemaal uit zeer moeilijke omstandigheden: straatleven, huiselijk geweld of slachtoffer van de aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015.


The CPCS Center for Girls can accomodate 40 girls. The socialization and rehabilitation phase takes as long as the girl needs it and until she can go back to her family or another alternative solution. The child can also evolve to the schooling program.This program is part of the rehabilitation program, which is the first phase where the girl is integrated socially through art, education, sports and psychological support.There is also a rehabilitation program that targets girls specifically. Thanks to the « back to school » program, almost all the girls have found their way back to school. They come from the street or were entrusted to us by the police or other organizations. They all come from very difficult situations, street life, domestic violence or victim of the earthquakes that hit Nepal on April 25 and May 12.