No petrol? No problem?

Door het gesjoemel met moeilijk te verkrijgen  brandstof (zowel diesel als benzine) gaan de motors van voertuigen stuk. De brandstof wordt vermengd met illustere producten waardoor leidingen verstroppen en blokkeren. Ook de ambulance van CPCS weet er van. De ambulancedienst maakt iedere avond een ronde door Kathmandu en bezoekt plaatsen waar kinderen samenkomen en mekaars bescherming zoeken om de nu zeer koude nachten door te komen. Voor kinderen en jongeren die buitenslapen is de winter een gevaarlijke tijd. Onderkoeling en longontstekingen zijn frequent. CPCS biedt, buiten medische zorg, ook een luisterend oor aan deze kinderen en jongeren.

It's not only difficult to get fuel (both diesel and petrol), there is also cheating with its quality. The fuel is mixed with illustrious products which blocks the engine pipes. The ambulance service of CPCS is making every night a round through Kathmandu and visit places where children congregate and seek each other's protection to the now very cold nights. Winter is a dangerous time when to sleep under the open sky. Hypothermia and pneumonia are frequent.
CPCS offers, beyond medical care, a listening ear to these street based children and teens.